------NEVERTHUNKBEFORE

-------------------------------LESERBREV

 

2009

Seierherren

(Sendt Fædrelandsvennen 23. november 2009, trykket)

Lokalpolitiker Terje Næss ter seg som sosialdemokratiske seierherrer flest: det er bare å forsyne seg fra øverste hylle, for dem som har anledning, penger og helse til det. Referanser til "gamle, syke og pleietrengende"  og deres behov for midler og tjenester mener han er absurd i sammenheng med Kilden: -Da de startet byggingen av Nidarosdomen i Trondheim, skal det ha bodd bare 400 mennesker i byen. Da kunne de virkelig bygge for fremtiden, sier Næss.
 
Men hvem var "de"? Hvem er det egentlig som har bygd kirker og andre praktbygg opp gjennom historien? Hvem og hvilke formål har de bygget dem på bekostning av? I følge en artikkel i Vårt Land (15.november) er Nidarosdomen bygget for kirkens inntekter fra rettigheter til store fiskefangster. Jeg har ikke mye greie på historie, men jeg antar at disse pengene muligens kunne fylt andre hull også i middelalderen. Hvor mange mennesker kunne unngått sult og annen lidelse opp gjennom århundrene om man hadde tenkt på folkets interesser framfor kirkas og overklassens?
 
Det blir sikkert fint på Kilden. Jeg forstår at i politikken må man tape og vinne med samme sinn. Men tradisjonelt har det vært taperne som har ønsket omkamp. Når det gjelder Kilden, ser det merkelig nok ut til at det er seierherrene som ikke vil gi seg - ikke før de har knust et hvert motargument under hælen. Ikke før det blir dørgende stille i byen. Det er ganske urovekkende. Det er ganske ekkelt. Det er verken kultivert eller humanistisk.
 
Odd Volden,
Kristiansand
 
La bourgoisie
 
(Sendt Fædrelandsvennen 25. oktober, trykket)
 
Kilden skal være for alle. Kritikken av flottenfeieriet rundt Kristiansands nye teater- og konserthus har tvunget drivkreftene til å medgi at Kilden ikke bare skal være en arena for dem som lever av å bli sett, i sal og på scene. Men så langt ser det ut til å være smått med planer og realiteter når det kommer til å inkludere folk flest. Fædrelandsvennens hyllest til høstens oppsetning av La Boheme på Agder teater er antakelig et frampek om hva vi har i vente når Kilden åpnes.
 
En helside er viet lokale prominensers reaksjoner på operaen. Det blir klarere og klarere at formalkulturen i sør primært skal profileres som en scene for lokalsamfunnets vinnere. Fædrelandsvennens kritiker (for anledningen avisas sjefredaktør) nedtoner da også dannelsesaspektet: -Historien er egentlig bare tull, slår han fast. Det er kanskje derfor anmeldelsen knapt er til å skille fra en sportsreportasje?
 
-Jeg er snill, ikke sant, mamma? spør treåringen når det går opp for henne at hun har gjort noe hun ikke burde ha gjort. -Vi har fortjent Kilden - det skal bli fantastisk, fastslår samfunnstoppene rituelt i avisa. Så får heller murpussen flagre på Eg og pasienter og ansatte fremstå som statister i livets drama, hvis bare det nye borgerskapet får sitte godt mens de venter på hvitvinen og blitzlysene i pausen.
 
Odd Volden
Kristiansand
 
Mangfold og muligheter i psykisk helsearbeid
 
(Sendt til Aftenposten 21. oktober 2009, trykket)
 

Vi deler helsedirektørens forhåpninger om en revitalisering av sentrale samfunnsarenaer. Men da er det viktig at helsedirektøren synliggjør de gode lavterskeltilbudene - psykisk helsesentre, tilrettelagte kulturtilbud, selvhjelpsfora og brukerorganisasjoner.

 

Det utdannes også flere hundre psykisk helsearbeidere her til lands hvert år - mange av dem med støtte fra helsedirektoratet. Disse finnes på de fleste arenaer. Valget står derfor ikke på noen måte mellom ”psykologer eller ingenting”.

 

I arbeidslivet er coacher, mentorer, teambuilding, bedriftsidrett og HMS-arbeid en hverdagslig sak. Vi ber helsedirektøren tydeliggjøre for alle ledere at det i dag er en selvfølge at de har like god kjennskap til aktører og instanser som gavner psykisk helse som de har til helsestudioet og Birkebeineren. Skam må ikke lenger knyttes til behovet for å snakke om psykisk helse, men til det å ikke ha et reflektert forhold til psykiske helse og psykisk helsearbeid.

 

Hilde Hem, NASEP

Anders J.W.Andersen, Universitetet i Agder

Odd Volden, tidligere landsstyremedlem Mental Helse

 

Vi som mottar uføretrygd er like mye verd som alle andre

 

(Sendt Dagbladet 27. august 2009, ikke trykket)

 

Et av morgenens toppoppslag i NRK Dagsnytt 19. august, om fortsatt økning i antall unge på uføretrygd, hadde et intervju med en ung dame som illustrasjon. Hun fortalte at hun, til tross for en langt fra optimal oppvekst, med påfølgende rus- og psykiske lidelser, og til tross for å møte nedlatende kommentarer om at hun ”levde på andres inntekter” hadde kjempet  seg til å gjøre ferdig med videregående skole  i slutten av tyveårene.

Dette velger altså NRK å bruke som illustrasjon på et problem. For oss i Rødt står dette nyhetsinnslaget som en illustrasjon på det stikk motsatte: At vi i Norge fortsatt har offentlige velferdstjenester som hjelper mennesker i utsatte posisjoner til overlevelse og et verdig liv og som gjør det mulig for mennesker som ikke sjelden har blitt syke av for mye ansvar og for store belastninger i unge år å kunne ta helt fri fra krav om å prestere slik at de får tid til å finne igjen livs- og pågangsmotet i eget tempo.

Den unge kvinnens historie er først og fremst en suksesshistorie. Vi er sikre på at denne unge damen kommer til å berike både lokalsamfunnet og storsamfunnet med sine kunnskaper og erfaringer når hun er klar for det. For Rødt er utgangspunktet at folk gjør så godt de kan. Mennesker kommer til verden med svært forskjellig utrustning. Disse forskjellene forsterkes gjerne gjennom klasseforhold og andre miljøbetingelser. For Rødt er det helt uaktuelt å la ”solskinnshistorier”, enten de kommer fra løvetannbarn eller enarmede polfarere, være styrende for utviklingen av den offentlige velferden. For Rødt vil det alltid være kunnskapen om alle menneskers vilkår som styrer politikken.

Odd Volden,

uføretrygdet, medlem i Rødt

Vi må stoppe skavlaniseringen

(Sendt Dagsavisen 28. august 2009, ikke trykket)

Kristin Clemet hevder at arbeidsmoralen er på nedadgående. Det er sikkert mulig å finne en slags dekning for det, om vi ser historisk og komparativt på det. Men det Clemet selvfølgelig unnlater å si, er at hovedproblemet er at det er samfunnsmoralen i Norge som er for nedadgående. Et resultat av den ensidige moraliseringen som Clemet og resten av høyresida stadig oftere og stadig mer unyansert bedriver, er en brutalisering av vilkårene for dem som har dårligst helse og er vanskeligst stilt sosialt. En skjerping av fokuset på fellesskapets behov er riktig og viktig, men høyresida starter som vanlig med å angripe dem som er nederst på rangstigen.

Det er et stort paradoks at mens psykisk helse-arbeid, som er et av vår tids store satsningsområder, handler om å vise mennesker så mye omsorg og tillit at den enkelte får mot til å leve videre og til å ta nye utfordringer, er retorikken i NAV og i den offentlige debatten om arbeid og arbeidsliv unyansert orientert i retning av ”å stille krav”,  ”ta ansvar” og ”komme seg ut av sofaen”. Dette skaper ikke bare en umulig situasjon for den enkelte bruker, det er også kontraproduktivt for samfunnet. Mange av dem som ikke makter å delta i arbeidslivet, er blitt syke som følge av at de for tidlige og for lenge har tatt for mye ansvar. Det siste de trenger er generelle påstander som det er nærmest umulig å forsvare seg mot

Jeg har manger venner som er i jobb og setter stor pris på dem. Men om noen vil påstå at det er den norske middelklassen det er synd på og at det er de av mine venner som er helt eller delvis uføretrygdet som hindrer utviklingen av det norske samfunnet, så er det fullstendig meningsløst. Sammenliknet med mine arbeidsmarginaliserte venner, som stort sett går med bøyd hode og lever sine liv fra dag til dag så godt de kan, fortoner den norske middelklassen og det som verre er seg som universets seierherrer, med sine krav til og forventninger om kvalitet i absolutt alle ledd.

De siste tjue årene har det funnet sted en sosial rensing uten sidestykke i det norske samfunnet. Hvordan skal de som har falt utenfor eller er i ferd med å falle utenfor noensinne klare å komme innenfor igjen, når all oppmerksomhet rettes mot ”vinnere”? Talkshow-verten Fredrik Skavlan ble nylig reservasjonsløst hyllet i Dagsavisen. Det er et godt eksempel på hvordan form i dag hersker fullstendig over innhold.

Erik Bye gjorde allerede for flere tiår siden det som alle politikere og rikssynsere snakker om i dag, nemlig å naturlig inkludere dem som ikke snakket høyest og mest elegant i sine programmer. Det er selvfølgelig mulig å gjøre noe tilsvarende i dag. Men det er vel enklere å sitte på den høye hest og vekselvis overse og kritisere dem som ikke rekker opp til stigbøylene?

Odd Volden,

uføretrygdet og medlem i Rødt

 

Nå vil vi snakke for oss selv
 
(Sendt Dagbladet 19. august 2009, ikke trykket)
 
Journalist Bår Stenvik foretar i Dagbladet 18. august det som i 2009 fortoner seg som en noe selsom ekskursjon til det han kaller "galskapens rike". Om Stenvik hadde vært på en ren litteraturhistorisk eller idehistorisk utflukt, hadde dette kanskje gitt mening også i dag,men Stenvik blander likt og ulikt i fortid og nåtid, og resultatet gir dessverre inntrykk av en journalist som er like mye på bærtur som på studiereise.
 
Stenvik lar den svenske kunststudenten Anna Odells begrunnelse for sin simulerte psykiske lidelse legitimere ekskursjonen: "Anna Odell har sagt at hun ville aldri bli hørt om hun prøvde å sette søkelys på psykiatrien som tidligere pasient, noe hun også er. Bare som en ressurssterk og tilregnelig kunststudent med et rasjonelt prosjekt kunne hun bli hørt."
 
Dette er en påstand som er dypt problematisk om vi vil teste den i den norske virkeligheten. Den største diagnoseuavhengige brukerorganisasjonen på feltet, Mental Helse, har for lengst feiret 30-årsjubileum, nyter stor respekt i alle leire og er sammen med andre brukerorganisasjoner en sentral premissleverandør for utviklingen på feltet på alle nivåer. Jeg har selv flere ganger vært innlagt på lukket avdeling. I likhet med mange andre brukerrepresentanter med omfattende og variert erfaring fra psykisk helsefeltet driver jeg jevnlig undervisning og veiledning av helsepersonell. I alle kontrollkommisjonene for psykiatriske institusjoner sitter det brukerrepresentanter. På de fleste fagkonferanser finner man brukerrepresentanter i salen så vel som på scenen. Et økende antall fagbøker har i dag et eller flere kapitler skrevet av mennesker med egenerfaring, innbefattet mennesker som har vært det vi i dag vanligvis kaller psykotiske, men som Bår Stenvik foretrekker å fastholde som "gale". Selv har jeg blant annet skrevet kritisk om institusjoner, psykoterapi og manglende kontekstbasering av psykisk helsearbeid i fag- og debattbøker.
 
Når Anna Odell likevel har et poeng, også for norske forhold, er det ikke lenger fordi mennesker med alvorlige psykiske lidelser ikke har talspersoner eller egen stemme. Mennesker med psykiske lidelser er dessverre fortsatt, etter mange år med opptrapping og reform, utsatt for det vi kan kalle "Lægreid-effekten", etter NRKs kommentator Erling Lægreid: Annenhver kulturradikaler i sekstiåttegenerasjonen har i ungdommen  arbeidet en sommer eller to på psykiatrisk avdeling og har i tillegg sett Gjøkeredet på kino. De mener seg derfor å vite det som trenger å vites og formidles om alvorlig psykisk lidelse og tjenestene på psykisk helse-feltet. Når man samtidig vet at psykiaternes selvtillit og formidlingstrang sjelden svikter, til tross for at de har tatt feil omatt og omatt i de150 årene de har hatt entreprisen på feltet, er det knapt til å undre seg over at vi som selv har erfart å være pasienter i psykiatrisk behandling har problemer med å nå fram som annet en klisjeer i den offentlige samtalen.
 
Mennesker med psykiske lidelser, mennesker med intellektuelle funksjonsnedsettelser og andre minoriteter har historisk hatt mye å takke Dagbladet for. Men det ser så langt ut til at det blir for vanskelig for Dagbladet å ta skrittet helt ut når det gjelder mennesker med psykiske funksjonsnedsettelser. Innvandrerne fikk Shabana Rehman og Thomas Hylland Eriksen. Vi har så langt måttet nøye oss med Finn Skårderud. Og enhver jentegjeng som skriver bok om hvordan det er å være kvinne, er garantert anmeldelser, oppslag og debatter i alle kanaler. Mennesker med psykiske lidelser, som er atskillig mer marginalisert enn norske kvinner er i 2009, blir vekselvis tiet ihjel eller overdøvd av folk som vet så alt for godt på våre vegne. Vi kan ikke lenger finne oss i dette. Vi er faktisk også halvparten av alle som finnes, i følge enkelte undersøkelser.
 
Da Dagbladets mangeårige sentrale medarbeider Hege Duckert ble kulturredaktør i NRK ble det gjort et poeng av at hennes vennskap med deler av kongefamilien ville kunne være problematisk for hennes journalistiske integritet og for samfunnsdebatten. I psykisk helse-sammenheng er det vel så interessant at Hege Duckert er datter av en psykiater. Kanskje det fortsatt kommer til å legge noen føringer for hvem som får ytre seg og for hva som blir ytret om psykisk lidelse og psykisk lidende i kur og kultur? Psykiske lidelser representerer, i tillegg til lidelsen det direkte og indirekte påfører den enkelte og dennes pårørende, et enormt og kostbart samfunnsproblem. Det er min påstand at det ruller ut millioner av offentlige kroner hver dag som følge av utdaterte vinklinger og manglende perspektivering på feltet i den løpende offentlige samtalen.
 
Men før eller siden vil stemmer som den kritikerroste forfatteren Arnhild Lauveng bryte gjennom lydmuren. Lauveng har vært langtidsinnlagt i institusjoner for schizofreni. Lauveng er psykolog. I dag er det faktisk en relativt hverdagslig sak at et og samme menneske både innehar verdsatte roller og erfaringer med alvorlig psykisk lidelse. Arnhild Lauveng er oversatt, men fortsatt oversett. Dagbladet burde være den første norske avisa som gir en fast spalte til et menneske som kan skrive fra en posisjon og med en identitet som også innbefatter erfaringer med "galskap". Slik jeg leser Bår Stenviks avslutning på reisebeskrivelsen, er vi  enige om reisens mål, selv om vi altså har valgt svært forskjellige reiseruter og er rykende uenige om hva som skal stå på postkortene vi sender hjem.
 
Odd Volden,
tidligere landsstyremedlem i Mental Helse
 
Endelig, Jens!
 
(Sendt Aftenposten 18. august 2009, ikke trykket)
 

Etter 25 år med arbeiderpartiledere som på autopilot har svart "arbeid, arbeid, arbeid" hver gang journalistene har spurt om fattigdom og utenforskap, klarte Jens Stoltenberg 17. august i NRKs partilederdebatt omsider å bryte forbannelsen og si et par setninger som kan få oss som lever (deler av) livet utenfor det ordinære arbeidslivet til å rette ryggen:

 

"Min visjon er...et samfunn der ingen stenges ute, der alle får ta del i samfunnet og utvikle sine evner og anlegg..."

 

Vi kan ha våre teorier om hvorfor det har tatt så langt tid for Arbeiderpartiet å innse at også vi er avhengige av anerkjennelse uavhengig av prestasjoner. Men det får ligge i dag. Det står respekt av Jens Stoltenbergs evne til å lære og vilje til å komme oss i møte, og det fortjener han takk for.

 

Kanskje kan vi nå til og med håpe at uførepensjonsreformen blir et tema i valgkampen og at Arbeiderpartiet i den forbindelse konkretiserer sin visjon om at alle skal få utvikle sine evner og anlegg og ikke stenges ute?

 

Odd Volden

uføretrygdet og 

medlem i Rødt

 

Ønsker Posten å behandle folk som søppel?

 

(Sendt Fædrelandsvennen 30. juli 2009, ikke trykket)

 

For noen måneder var jeg for første gang i Kristiansands nye posthus. Det vil si, det heter nok ikke "posthus" lenger. Hovedpostkontor, kanskje? Det er nok også for bastant - noen kunne komme til å tro at det fortsatt var noen som hadde myndighet andre steder enn i konsernenes styrerom. Nei, postkontor heter det. Inntil videre, i hvert fall. Til all kundekontakt etter hvert er begrenset til post i butikk for folk flest, mens de velhavende kan holde seg med personlige postfunksjonærer som henter og bringer døgnet rundt.
 
Det nye postkontoret er fint, det. Personalet er like hyggelige som før. Men jeg oppdager ved første besøk at det ikke er satt ut papirkorger. Og papirkorger er jo et must på et postkontor -  til huskelapper vi er ferdige med, til kvitteringer vi ikke trenger, til restene av innpakningspapiret og til sjokoladepapiret og iskrempinnenene til lille Lene og lille Chang. "Papirkorger har vi ikke fått ennå", sier dama i skranken. Hun kan heller ikke ta i mot mitt frankerte brev, "for vi har ikke plass til dem bak disken, skjønner du".
 
Jeg spør om papirkorgene neste gang jeg er innom. "Huff, vi har etterlyst dem," sier funksjonæren. Jeg spør om papirkorgene tredje gang jeg er innom. "Huff, vi har fortsatt ikke fått dem", sier dama. "Der står det en papirkorg, sier jeg og peker inn gjennom en åpen kontordør, "kan dere ikke bare stikke over i bokhandelen og kjøpe noen til kundene også?" En annen funksjonær kommer ut av et kontor og overhører samtalen: "Nei, det er ikke så enkelt", sier hun. "Vi får ikke lov av ledelsen til å sette ut papirkorger. De vil ikke at kundene skal kaste reklamen vi legger ut."
 
Jeg er innom siste uka i juli. Nå finner jeg faktisk en papirkorg. Den henger bortgjemt på baksiden av portomaskinen, den er full og det ligger papirsøl oppå maskinen også. Posten anerkjenner tydeligvis et ansvar for noe søppel. Men det fremstår som høyst uklart hvilken søppelpolicy Posten egentlig har.
 
Posten må umiddelbart sette inn et tilstrekkelig antall søppelkorger i lokalet og overlate til de besøkende å bestemme hva som er søppel og når vi har behov for å kvitte oss med det. Det handler om et usedvanlig banalt samfunnsansvar. Eller ønsker Posten heller å bli oppfattet som en bedrift som behandler folk som søppel?
 
Dette kan synes som en bagatell, men det er summen av alle disse tilsynelatende bagatellmessige fraskrivelsene av samfunnsansvar som gjør hverdagen mer komplisert for folk på begge sider av skranker og disker. Og det er derfor folket i 2009 er henvist til å forsøke å styre postverket gjennom leserbrev.
 
Odd Volden
 
Medlem i Rødt Kristiansand
 
Du også, Brutine?
 
(Sendt Fædrelandsvennen 16. juli 2009, trykket)
 
Jeg må bare innrømme det: Jeg er nyfrelst! Jeg prøvde lenge å stå i mot. Det er så alt for mye som skal leses. Men en gang i vinter bøyde jeg kne. Og siden har jeg gledet meg til hver eneste lørdag morgen. Jeg snakker selvfølgelig om Lillian Røssaaks spaltisterier. Genial tradisjonsfornyelse og sanselig sørlanderi. Heftig balansegang mellom selvhevdelse og selvironi. Et språk som oser av nærvær, livslyst og stekt makrell.
 
Men lørdag 11. juli kjenner jeg anfektelsene melde seg. I epistelen Agurktid med mamma henfaller Røssaak dessverre til utdatert sørlandsk stupiditet. Det er riktignok spaltistens mor som har ordet, men i det offentlige rom må skribenten selv ta ansvar for sine figurer: "...og så sier hun at hvis jeg hadde vært utviklingshemma ville hun kledd meg i akkurat det hun ville." I diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 6 heter det: "Trakassering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt". Det bør blant annet bety at mennesker med intellektuelle funksjonsnedsettelser skal slippe å bli gjort til objekt for andres nedvurdering og latter, både på gruppe- og individnivå. Og det tror jeg egentlig Lillian Røssaak skjønner, for hun tilføyer: "Og jeg ler og hun ler. Litt skamfullt, men dog."
 
Dersom det var slik at blikkene til mennesker med funksjonsnedsettelser var like godt representert i offentligheten som blikkene til Røssaak og hennes kronisk friske middelklassevenner, ville dette kanskje gått upåaktet hen. Men virkeligheten er ikke slik. Meg bekjent finnes det foreløpig ikke en eneste avisspaltist med psykiske eller intellektuelle funksjonsnedsettelser. Det bør vi i hvert fall skamme oss over. Og de som har VIP-plass i media har et stort ansvar for at utviklingen henimot en inkluderende og mangfoldig offentlig samtale ikke stopper opp.
 
Mennesker med nedsatt funksjonsevne trenger ekstra vern mot trakassering og overgrep. Hvis ikke Røssaak skjønner dette, vil jeg anbefale henne å lese Halvor Fjermeros´ siste bidrag til historien om mennesker med intellektuelle funksjonsnedsettelser. I historisk perspektiv kan det også være på sin plass å minne Lillian Røssaak om at dersom hun for et drøyt århundre siden hadde ytret seg like frivolt som hun gjør i dag, er det ikke usannsynlig at hun ville måttet tilbringe år av sitt liv i institusjon, nettopp sammen med mennesker med intellektuelle funksjonsnedsettelser og andre som ikke "passet inn" i datidens samfunn ".
 
Røssaak må gjerne fortsette å vise rompa til naboene. Hun må gjerne vise oss den gode nærheten i personlige relasjoner. Men hun skal ikke prøve å skape nærhet til leserne ved å tråkke på folk som har vanskelig for å ta igjen.
 
Odd Volden,
Kristiansand
 
Klassejournalistikk
 
(Sendt Aftenposten 30. juni 2009, trykket)
 

Det kjøres alt for fort på sjøen. Voksne menn er verst. Ungdom kjører alt for fort i de undersjøiske tunnelene. Bilene triller plutselig så fort, siden det er så bratt.

 

Fart er farlig. Fart dreper. Men hvorfor bruker ingen journalister betegnelsen "tikkende bomber" om middelaldrende menn som setter andres liv i fare ved å kjøre for fort på sjøen? Hvorfor kaller man ikke ungdom som står i fare for å drepe med bil for "tikkende bomber"? Disse finnes i et hvert lokalmiljø og er like lette å identifisere som de tradisjonelle "tikkende bombene".

 

I motsetning til hva som gjelder for de tradisjonelle "tikkende bombene" ville det antakelig virke forebyggende om journalistene begynte å stigmatisere ekstreme fartsovertredere. Stigmatisering virker nemlig best overfor dem som fortsatt har valg å ta og ære å miste.

 

Det er noe som heter "klassejus". Kanskje vi her står overfor noe vi kan kalle "klassejournalistikk"? Det er lett å tråkke på representanter for utgrupper. Det er atskillig verre å stramme opp naboer og nevøer.

 

Odd Volden

Kristiansand

 

 Nyanser?

(Sendt Klassekampen 24. juni 2009, trykket)

I sitt innlegg 22. juni etterlyser Frédéric Larsen, enhetsleder ved en av våre psykiatriske sikkerhetsposter, en mer nyansert debatt om tvangsbruk ved psykiatriske avdelinger. Det er ingen tvil om at vi trenger mer nyanserte psykisk helse-debatter generelt og om bruk av tvang spesielt, men Larsen bidrar dessverre ikke veldig mye til dette i sitt innlegg.
 
Larsen knytter sitt innlegg til et tidligere innlegg i Klassekampen (15. juni), men bortsett fra å si seg enig med innsenderne på et punkt, berører han ikke dette prinsipielle og velbegrunnede innlegget i det hele tatt. Han benytter istedenfor anledningen til å fortelle oss hvor liten grunn det er til å bekymre seg for tvangsbruken i psykisk helsevern. Larsen kan berolige oss med at det pr definisjon ikke kan foregå noe klanderverdig, siden de ansatte er så samvittighetsfulle og snakker med hverandre etter at de har brukt tvang og makt.
 
Men det kan i 2009 knapt deles ut poeng for at man tar opp saker på personalmøter. Spørsmålene Larsen og hans medarbeidere bør stille seg, er: Hva er det som skjer like forut for og lenge forut for ønskede hendelser? Kan uønskede hendelser komme som følge av manglende ressurser? Som følge av uegnede lokaler? Som følge av at langtidsinnlagte pasienter mister kontakt med nettverk? Som følge av at pasientene ikke har tilgang til rollemodeller som ikke samtidig er kontrollører? Som følge av at pasientene ikke får legge fram siden saker i personalmøter med støttespillere til stede?
 
Litt pinlig blir det når Larsen forteller oss at "vi har en velfungerende kontrollkommisjon som fyller sin kontrollfunksjon tilfredsstillende". Skjønner ikke Larsen at det er en byråkratisk forsømmelse av en leder ved en avdeling i psykisk helsevern å offentlig evaluere det som skal være et uavhengig kontrollorgan på denne måten?
 
For noen år siden møtte jeg på en konferanse en enhetsleder på en annen sikkerhetspost. Han fortalte at de forlengst hadde opprettet brukerråd ved avdelingen og at det fungerte utmerket. Har dere noe slikt, Larsen? Eller trekker dere på noen annen måte inn brukerrepresentanter og andre som kan se på virksomheten med nye briller?
 
Jeg har sittet i en av kontrollkommisjonene i seks år og nesten like lenge vært besøksvenn for en ung mann som er dømt til behandling. En av de lokale overlegene og en av de lokale sykepleierne har fortalt meg at det etter deres skjønn burde det være unødvendig å bruke mekaniske tvangsmidler ved den lokale sikkerhetsposten, siden den er så godt bemannet. Også andre behandlere og primærkontakter har vært ærlige nok til å signalisere at det langt fra er konsensus om hva som er nødvendig bruk av tvang og makt.
 
Nå har du fått nyansene dine, Larsen. Ønsker du fortsatt å debattere?
 
Odd Volden
 
tidligere landsstyremedlem Mental Helse
 
Ørjasæters diskriminering
 
(Sendt A-magasinet 9. juni 2009, trykket)
 
"Bare en mann møter blikket mitt, men han stirrer til gjengjeld ubehersket. Kanskje han tror jeg har stukket av fra støttekontakten". Dette skriver Elin Ørjasæter i sin spalte i A-magasinet 5. juni i år. I diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 6 heter det: "Trakassering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt". Ørjasæters kobling av "stikke av " og "støttekontakten" i denne sammenhengen er i beste fall et pinlig og utdatert forsøk på humor, i verste fall legitimerer det trakassering. Eller for et øyeblikk å legge meg på Ørjasæters nivå og svare med samme mynt: Mennesker med funksjonsnedsettelser er ikke lenger fritt vilt for selvopptatte middelklassekjerringer.
 
Odd Volden,
uføretrygdet 
 
Hvorfor hakke på NAV?
 
(Sendt Fædrelandsvennen 21. april 2009, trykket)

Tore Johnsens innlegg i Fædrelandsvennen 21. april, med tittelen ”Journalister – gjør jobben deres!”, blir ironisk nok glimrende illustrert av hovedoppslaget i samme utgave av avisa – ”Oppvask i Nav etter Italia-tur”.

Hovedpoenget i Tore Johnsens innlegg er at media forsømmer seg når det gjelder å presentere bakgrunn for aktuelle oppslag: ”Tidligere kunne jeg lese avisen og gjøre meg opp en mening selv, nå til dags er det så godt som umulig å gjøre seg opp en mening ut fra en nyhetsartikkel. Rett og slett fordi de ikke lenger inneholder relevant informasjon eller objektivitet”.

For at vi som lesere skal kunne gjøre oss opp en mening om hvorvidt Nav-samlingen på Sardinia er klanderverdig eller ikke, må avisa sette problemstillingen inn i en referanseramme: Er Nav den eneste offentlige etaten som drar utenlands når de skal drive lagbygging? Hvis nei, hvor godt fungerende skal Nav være før de kan få lov å dra utenlands på seminar? Hva er praksisen på området i andre store offentlige organisasjoner, som Kristiansand kommune, Tinghuset, Sørlandet Sykehus HF, UiA, fylkeskommunen og Fylkesmannen? Er det greiere å dra utenlands hvis en stor del av arbeidsstokken har utdannelse på masternivå enn hvis de ansatte har utdannelse på lavere nivå? Hvilke konsekvenser får det for rekrutteringen til offentlig sektor hvis det stilles andre krav til reisevirksomhet her enn i privat sektor?

Hvis ikke Fædrelandsvennen utdyper denne saken, kan vi vanskelig trekke noen annen konklusjon enn at avisa synes det er helt greit å gi portforbud til ansatte med bachelorutdannelse, mens ansatte med mastergrad kan dra hvor de vil, uten at noen trenger å bry seg.

Odd Volden,

Kristiansand

Karlevolds korrektiver

(Sendt Aftenposten 20. april 2009, tror det ble trykket)

Aftenpostens Idar Karlevold er svært begeistret for Carmen i operaen: ”Slik skal opera være for at vi kan liste oss ut av hverdagens trivialiteter, bli løftet opp og se korrektivene vi trenger. ”

Dette er sikkert fint for dem som har god råd, tilstrekkelig kulturell kapital og noen å gå sammen med. Vi andre får nøye oss med å gi et par tiere og kikke på de narkomane som spiller ut sitt drama på utescenen foran Oslo S.

Dette må da være den ultimate valgfrihet – friheten til å velge vekk ”de andre” og hverdagsdramaet til fordel for destillert dramatikk i operaen. Men jeg blir jo veldig nysgjerrig: Hvilke korrektiver var det egentlig du fikk øye på da du så Carmen, Karlevold?

Odd Volden,

Kristiansand

 

Samtalene om psykisk helse

(Sendt Aftenposten 24. mars 2009)

I respekt for dem som blir ofre for egen og andres psykiske uhelse må det skapes rom for mer nyanserte debatter om hvordan vi skal møte utfordringene som psykisk lidelse skaper for alle berørte parter. Dette er ikke nødvendigvis enkelt, men den siste tids religionsdebatter viser at det er mulig å komme bak klisjeene om man anstrenger seg litt. Her er noen psykisk helse-temaer som foreløpig knapt har vært berørt i det offentlige rom: Hvordan organiserer man psykisk helse-tjenestene i andre land for å sikre at både de som rammes av lidelsene og samfunnet forøvrig får nødvendig hjelp og vern? Hvordan forsvarer fagfeltet oppsplittede og fragmenterte tjenester på flere nivå for mennesker som har det til felles at de sliter med store kommunikasjonsproblemer?  I hvilken grad er nettverksmetodikk blitt en integrert og naturlig del av faget på psykisk helsefeltet generelt og i psykiatriske institusjoner spesielt? Jeg ser at det kan være en utfordring å gjøre disse temaene til folkeeie. Men på den annen side: Hijab var vel heller ikke veldig sexy i utgangspunktet?

Odd Volden,

Kristiansand

Blues i Ketil Moes hus

(Sendt Fædrelandsvennen 19. januar 2009, ikke trykket)

Da jeg flyttet til Kristiansand for åtte år siden, ble jeg raskt engasjert i brukermedvirkning på psykisk helse-feltet gjennom Mental Helse. Et av oppdragene var å undervise ved flere av utdanningene ved det som nå er Fakultet for helse- og idrettsfag ved UiA.

I forbindelse med en arbeidsutprøving fikk jeg i 2004 på forespørsel et engasjement i en mindre stilling ved fakultetet, primært knyttet til videreutdanningen i psykisk helsearbeid. Til tross for mine begrensninger har jeg hele tiden hatt følelsen av å være en likeverdig kollega, og jeg vil berømme både kollegaer og nærmeste ledere for å ha støttet meg slik at jeg i dag kan se tilbake på mange seire, for meg personlig og for dem jeg representerer. Studentene får brukerperspektivet inn på omfattende og direkte vis. Kollegaene blir ”holdt i ørene” , som en av mine ledere uttrykker det, og utdanningen får kred fra andre læresteder for at de har klart å tydeliggjøre brukerperspektivet ut over det som er vanlig.

Jeg ba før sommerferien i fjor om å bli vurdert for en fast stilling, ettersom min utprøving i NAV skulle opphøre 1. desember 2008. I begynnelsen av november ble det klart at det ikke ble aktuelt med fast ansettelse ved UiA. De muntlige begrunnelsene var vage og ikke helt lette å forholde seg til, men det ble skissert et mulig opplegg (en slags variant av ”outsourcing”).

Jeg forsonet meg personlig nokså raskt med dette. Men like over nyttår skjer det noe uventet: Jeg får kopi av et brev til fakultetsledelsen, undertegnet av atten av mine kollegaer. De oppfordrer ledergruppa til å snu og utlyse en deltidsstilling for universitetslektor med brukerkompetanse. En uke senere kommer svaret fra dekan, fakultetsdirektør og instituttleder. Konklusjonen er den samme: Det blir ikke utlyst noen stilling av den karakter som kollegaene har bedt om. Og det er jo en ærlig sak. Men etter mitt skjønn er argumentasjonen så oppsiktsvekkende at den bør ha offentlig interesse:

” En fast stilling vil gi en brukerstemme der det over tid og i tilknytning til ulike tematikker vil være behov for flere og nyanserte stemmer. Brukere er som kjent både voksne og barn, unge og eldre, menn og kvinner. De kommer fra ulike kulturelle og sosiale forhold og har ulik problematikk knyttet til sin psykiske helse. (…) Brukererfaring vil ikke være tilstrekkelig for en tilsetting i akademia. En utlysning må være forankret i akademiske kompetansekrav innen et ønsket område som tenkes å kunne styrke fagfeltet. Et akademisk krav vil imidlertid ytterligere begrense brukerstemmens aktualitet (fordi det innskrenker rekrutteringsgrunnlaget) i det tilfelle brukererfaring skulle kreves som et tillegg i en slik utlysning.”

Jeg har selvfølgelig ikke vært engasjert ved UiA for å være en brukerstemme. Å antyde noe slikt representerer en nedvurdering av en kollega, men kanskje enda mer av mine nærmeste ledere og andre kollegaer, som i mange år har overlatt deler av undervisningen og veiledningen i brukerperspektivet til meg. Jeg har fått og påtatt meg dette ansvaret fordi jeg har omfattende erfaring som brukerrepresentant på alle nivå og fordi jeg har relevant akademisk utdannelse på det nivå som kreves for en universitetslektorstilling. Jeg har også undervist i samme emne på flere høgskoler til og fra de siste ti årene. Og slik jeg har forstått det, publiserer jeg både faglig og populært i et omfang og på et nivå som ikke ligger under gjennomsnittet for mine kolleger. Men ledergruppa argumenterer klassisk ”Catch 22”: bruker-kortet er ikke sterkt nok i seg selv, samtidig som akademisk kompetanse i denne sammenheng bare gjør vondt verre!

Det er selvfølgelig ikke slik at en fast ansettelse av en universitetslektor med brukererfaring vil svekke bredden i brukerperspektivet. Dersom fakultetsledelsen virkelig er interessert i bredde, kan de enten sørge for dette ved å legge inn som en del av stillingsinstruksen til universitetslektoren med brukererfaring å hente inn supplerende stemmer, eller de kan legge det inn som et krav til alle ansatte i undervisningsstillinger. Men foreløpig har det vel mest vært som en kollega uttrykte det: -Vi er ekstremt homogene her på huset.

Det ser ut til at ledergruppa kjenner kompleksiteten, dynamikken og kunnskapsutviklingen på psykisk helse-feltet dårlig. På andre områder strekker UiA seg langt for å være i tett dialog med brukergruppene, det være seg i næringslivet, idretten eller andre frivillige organisasjoner. Med all respekt for mine dyktige og mer eller mindre ”kronisk friske” kollegaer  - det ligger et omfattende arbeid og venter på dere dersom dere nå skal gjøre noe tilsvarende uten en kollega med kontakter ”på innsida”.

Vi har nettopp gått ut av Mangfoldsåret 2008. Vi har nettopp fått ny antidiskrimineringslov. De tre lederne er alle kvinner og deler som sådan kjønn med mange som har kjempet den samme kampen som funksjonshemmede nå utkjemper: Mot århundrers undertrykking og for likeverd og inkludering i alle posisjoner. Tror dere ikke at kvinner har møtt noenlunde samme argumentasjonen som dere nå møter oss med? -Vi kan ikke ansette en kvinne, men det er bare hyggelig hvis dere stikker innom av og til. Hvor er det blitt av solidariteten, jenter?

Deler av fakultetet holder til i Ketil Moes hus på Gimlemoen. På UiAs egne hjemmesider heter det: ” Ketil Moe (1966-1999) … hadde sykdommen cystisk fibrose…. Livssituasjonen danna grunnlaget for hans visjon om å bringe funksjonsfriske og funksjonshemma sammen … i arbeidsliv og sosiale sammenhenger.” Er ikke fakultetsledelsen gjennom sin argumentasjon farlig nær ved å vanne ut Ketil Moes visjon nå?

Jeg klarer meg uten UiA-tilknytningen. Dette handler ikke om meg. Men det vil være et stort tap for brukerbevegelsen, for de funksjonshemmedes organisasjoner, for studenter og tjenesteytere og for dem som betaler for utdanning og tjenester hvis argumentasjonen til ledelsen ved Fakultet for helse- og idrettsfag blir stående.

Odd Volden,

Kristiansand