------NEVERTHUNKBEFORE

---------------------MUSIKK

Volden Vol 1 - N

Volden Vol 1: Melodier til barnedikt på nynorsk

Da min sønn Jonas var seks år, lånte jeg en dag Den store dikt- og regleboka og noen andre samlinger med barnedikt på biblioteket. Og som jeg hadde gjort med dikt mange ganger opp gjennom årene, satte jeg meg ned med gitaren og begynte å synge dem istedenfor å lese dem.

 

Resten av melodiene er blitt til på denne siden av årtusenskiftet. Jeg husker ikke sikkert, men jeg ser ikke bort fra at det var Odd Nordstogas interesse for Ragnar Hovlands dikt for barn som ansporet meg til en ny tur i barneavdelingen på biblioteket (tre av melodiene mine fra 1989-90 er skrevet til dikt av Ragnar Hovland).

 

Resultatet var i hvert fall at jeg fant rundt femti dikt på nynorsk (og noen dikt på bokmål) som jeg i rykk og napp satte melodi til. Men også de siste diktene har blitt liggende en stund før jeg omsider har kunnet ta meg tid og råd til å systematisere og notere melodiene.

 

Foruten Ragnar Hovland er Ingvar Moe, Rune Belsvik, Jan-Magnus Bruheim, Åse-Marie Nesse, Hans Sande, Lotta Olsson Anderberg, Arnljot Eggen, Einar Økland, Per Olav Kaldestad og Merima Maja Brkic representert som inspirasjonskilder for melodiene i heftet.

 

Noteheftet ble ferdig i begynnelsen av juli 2010. Jeg har bekostet utgiftene til noteskriving og trykking selv og håper derfor å få solgt noen hefter, slik at jeg i hvert fall får dekket noen av utgiftene.

 

Heftet er et rent notehefte (med innledning og med kommentarer og tegninger til noen av sangene), hvilket vil si at det primært vil være interessant for notekyndige.

 

Jeg har i tillegg laget et komplett elektronisk teksthefte. Dette vil kunne oversendes musikere, sangere, arrangører, dirigenter og andre som eventuelt er interessert i å bruke dette materialet. Men jeg presiserer at jeg ikke har hatt kontakt med noen av rettighetshaverne om bruk av tekstene deres. Slike og andre formaliteter må den enkelte bruker selv ordne, hvis det skulle bli aktuelt å fremføre noe av dette.

 

Jeg håper også at prosjektet vil få støtte fra aktører som ønsker å støtte barnekultur generelt og nynorsk barnekultur spesielt.

 

Hvis du ønsker å kjøpe et eller flere hefter, ta kontakt med meg på e-post: o-volden@frisurf.no

 

Volden Vol 2: Melodier til barnedikt på bokmål

 

Jeg er godt i gang med neste prosjekt, et notehefte med melodier til barnedikt på bokmål. Heftet vil forhåpentligvis foreligge

1. februar 2011.